Werkwijze

AANMELDING
Aanmelden voor de basistraining kan door een mail met motivatie te sturen naar:
                           Juliette Meurs-Troch / Mentorproject@live.nl
Je krijgt dan een inschrijfformulier toegestuurd.
Dit is ook het mailadres waar je eventueel meer informatie kunt verkrijgen en je vragen kunt stellen.

BASISTRAINING
De tweedaagse (weekend)training bestaat uit onderwerpen als: wat houdt het Mentorproject en het mentor zijn precies in? Hoe vul je je mentorrol in zonder in valkuilen te stappen? Hoe komt een contact tot stand? Hoe wordt de koppeling gemaakt? Hoe moet je zelf je grenzen stellen als zich een probleem voordoet dat jouw competentie te boven gaat? Wat voor activiteiten zou je kunnen ondernemen? Wat kun je verwachten?

INTAKE / KOPPELING
Na de tweedaagse training vindt een persoonlijk intakegesprek plaats waarin de wederzijdse verwachtingen worden uitgesproken en waarna beslist wordt of we de procedure met elkaar willen voortzetten. Verder wordt gekeken naar de momenten waarop je beschikbaar bent en hobby’s, interesses en vrijetijdsbestedingen worden besproken om aan de hand van die informatie een goede koppeling met een leerling mogelijk te maken. Persoonlijke raakvlakken en interesses zijn daarbij belangrijk. Bovendien kan een voorkeur voor één van de basisscholen aangegeven worden.

INTERVISIE
Als je eenmaal begonnen bent aan het avontuur met je leerling, dan is het ook prettig als je je ervaringen kunt delen met andere mentoren en als je je vragen en opmerkingen kunt delen wanneer je tegen problemen aanloopt waarbij je wel wat extra raad en goede adviezen kunt gebruiken. Daar hebben we 3 intervisiebijeenkomsten voor georganiseerd. De invulling van de bijeenkomst wordt mede door de inbreng van de mentoren bepaald. Uiteraard kun je te allen tijde je vragen stellen maar dit zijn mooie momenten om als mentor ook te leren van elkaar.

PERSOONLIJKE BEGELEIDING
Omdat het soms ook fijn is om even van gedachten te wisselen met iemand die je leerling door en door kent, is op de basisschool van je leerling een mentorbegeleider beschikbaar. Dit is een (adjunct)directeur, docent of intern begeleider die op de hoogte is van de thuissituatie van de leerlingen die (door hen) aangemeld zijn voor het project. Dit is ook de persoon die de koppeling tussen mentor en leerling tot stand brengt en die de match gaat volgen. Indien nodig zal de mentorbegeleider ook jouw inzet binnen het project evalueren.
Het kan gebeuren dat jij of je leerling halverwege het project het gevoel krijgt dat het toch niet zo goed klikt omdat er te weinig gemeenschappelijke interesses zijn of gewoon omdat het niet lekker loopt. Neem dan contact op met je mentorbegeleider zodat je er met haar over kunt praten. Met wat andere inzichten en wat tips kun je soms weer verder. Als blijkt dat het echt niet gaat, gaan we op zoek naar een betere match voor jou en de leerling.

GROEPSACTIVITEITEN
Tweemaal in het jaar worden er groepsactiviteiten georganiseerd. De eerste keer als kennismaking of teambuilding. Deelname aan deze activiteit is voor zowel de mentor als de leerling belangrijk om elkaar beter te leren kennen en kennis te maken met alle andere mentoren en leerlingen die dat jaar meedoen. De tweede groepsactiviteit is om het project op een feestelijke manier af te sluiten. Beide activiteiten zijn bedoeld voor alle mentoren en hun leerlingen en zijn gratis.